افتخارات سال 99-1400

کسب رتبه دوم داستان نویسی در منطقه
کسب رتبه در مسابقات زیست شناسی ایران بیوکاپ
کسب مدال نقره جهان مسابقات ایده و طراحی کائوشینگ تایوان در رشته زیست فناوری
ارتقا سایت رادیو دنا به مدیا دنا
کسب رتبه برتر در نهمین جشنواره سالم و کمپین سفیران سلامت
در گذشت خانم صنیعی یکی از مدیران ارشد مجتمع