افتخارات سال 95-94

دریافت گواهینامه مسابقات ریاضی کانبرا استرالیا توسط دانش آموزان دبستان،متوسطه1و2
شرکت در اولین جشنواره ی دانش آموزی دریا
شرکت در مسابقات بین المللی نور ابن هیثم
شرکت در برنامه های محیط زیستی سازمان ENO شامل : • Eno climate change campaign 2016 (گرم شدن زمین و راه های جلوگیری از آن) • مقالاتی با موضوعات حفظ منابع طبیعی
برگزاری مسابقات مشاعره به مناسبت روز بزگداشت حافظ
کسب مقام اول مسابقات مشاعره در منطقه توسط دانش آموز متوسطه1
شرکت در سی و چهارمین مسابقات فرهنگی و هنری
دریافت گواهینامه مسابقات علوم کامپیوتر ببراس توسط دانش آموزان دبستان،متوسطه1
شرکت در جشنواره مشکات
برگزاری و شرکت در جشنواره نوجوان خوارزمی – زبان و ادبیات فارسی تمامی دانش آموزان متوسطه 1
شرکت دانش آموزان متوسطه 2 در المپیاد زیست وریاضی • برگزیده شدن دانش آموز نادیا محسنی در مرحله اول المپیاد کشوری علمی در رشته ی زیست
شرکت در جشنواره دانش آموزی جابر توسط دانش آموزان دبستان
دریافت گواهینامه مسابقات جهانی ریاضی کانگورو توسط دانش آموزان دبستان،متوسطه1
شرکت در مسابقات پژوهش سراهای شهر تهران
کسب مقام اول در مسابقات ماشین شیمیایی مقطع دبستان
کسب مقام اول در بخش پوسترماشین شیمیایی مقطع متوسطه1
کسب مقام دوم در مسابقات ماشین شیمیایی مقطع دبستان
کسب مقام هفتم در بخش ماشین شیمیایی در مقطع متوسطه 1
شرکت در جشنواره جوان خوارزمی