-دریافت گواهینامه مسابقات ریاضی کانبرا استرالیا توسط دانش آموزان دبستان،متوسطه1و2
- شرکت در اولین جشنواره ی دانش آموزی دریا
- شرکت در مسابقات بین المللی نور ابن هیثم
- شرکت در برنامه های محیط زیستی سازمان ENO شامل : • Eno climate change campaign 2016 (گرم شدن زمین و راه های جلوگیری از آن) • مقالاتی با موضوعات حفظ منابع طبیعی
- برگزاری مسابقات مشاعره به مناسبت روز بزگداشت حافظ
- کسب مقام اول مسابقات مشاعره در منطقه توسط دانش آموز متوسطه1
- شرکت در سی و چهارمین مسابقات فرهنگی و هنری
- دریافت گواهینامه مسابقات علوم کامپیوتر ببراس توسط دانش آموزان دبستان،متوسطه1
-شرکت در جشنواره مشکات
- برگزاری و شرکت در جشنواره نوجوان خوارزمی – زبان و ادبیات فارسی تمامی دانش آموزان متوسطه 1
- شرکت دانش آموزان متوسطه 2 در المپیاد زیست وریاضی • برگزیده شدن دانش آموز نادیا محسنی در مرحله اول المپیاد کشوری علمی در رشته ی زیست
- شرکت در جشنواره دانش آموزی جابر توسط دانش آموزان دبستان
- دریافت گواهینامه مسابقات جهانی ریاضی کانگورو توسط دانش آموزان دبستان،متوسطه1
- شرکت در مسابقات پژوهش سراهای شهر تهران
- کسب مقام اول در مسابقات ماشین شیمیایی مقطع دبستان
- کسب مقام اول در بخش پوسترماشین شیمیایی مقطع متوسطه1
- کسب مقام دوم در مسابقات ماشین شیمیایی مقطع دبستان
- کسب مقام هفتم در بخش ماشین شیمیایی در مقطع متوسطه 1
- شرکت در جشنواره جوان خوارزمی