- کسب رتبه برتر دانش آموزان در آزمون ربوکاپ
- کسب مقام سوم کشوری در مسابقات سازه ماکارانی مدپل
- کسب رتبه اول در المپیاد علمی بسیج دانش آموزی
- کسب مقام سوم در مسابقات کشوری هوا فضای نادکاپ شریف
- کسب مقام سوم در مسابقات کشوری سازه ماکارونی در مدپل
- کسب مقام سوم در مسابقات کشوری سازه ماکارونی در فجر دانایی
- کسب مقام دوم در مسابقات کشوری سازه ماکارونی در گرایش راندمانی تبیان94
- کسب مقام دوم در مسابقات کشوری سازه ماکارونی در گرایش فشاری تبیان 94
- کسب مقام سوم در مسابقات کشوری هوافضا در گرایش گلایدر دانش آموزی تبیان 94
- اخذ گواهینامه کنفرانس ملی سلامت اخلاقی و رفتاری
- شرکت در سمینار و همایش های ملی و بین المللی سلامت اخلاقی و رفتاری در مدرسه،خانواده و جامعه بعنوان تنهاترین مدرسه
- اخذ گواهینامه بین المللی کنفرانس علوم اجتماعی و رفتاری به زبان انگلیسی
- کسب مقام دوم در مسابقات استانی ایده یابی و خلاقیت پژوهسراهای تهران
- اخذ گواهینامه ی ملی کانگرو از خانه ی ریاضی ایران
- برگزیده شدن طرح های پژوهشی اندازه گیری حجم ریه و اندازه گیری انرژی بادام زمینی برای مسابقات استانی پژوهشسراهای تهران
- برگزیده شدن طرح و پروژه نوجوان خوارزمی در سطح منطقه و راهیابی به مرحله ی استانی
- کسب مقام اول در الپیاد علمی سه مرحله ای بسیج دانش آموزی در رشته ریاضی
- برگزیده شدن دانش آموز نادیا محسنی در مرحله اول المپیاد کشوری علمی در رشته ی زیست