افتخارات

برای مشاهده افتخارات روی آیکن مربوطه کلیک نمایید.

برخی از گواهینامه های مجتمع

گواهی نامه تایید فعالیت های ICT از موسسه UNINOVA اروپا

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش ISO10015:1999

اولین مجتمع آموزشی دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی بر اساس مدل EFQM
کاندیدای بین المللی شدن موسسه IB اروپا

سایت و سامانه های مجتمع

برای ورود به سایت و سامانه مدبر روی عکس مربوطه کلیک نمایید.

سامانه مدبر متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی

سایت متوسطه 1 و 2 و پیش دانشگاهی

سامانه مدبر دبستان و پیش دبستان

سایت دبستان و پیش دبستان
کاتالوگ های مجتمع

برای مشاهده هر کدام روی عکس مربوطه کلیک نمایید.

کاتالوگ های مجتمع این امکان را برای شما فراهم می کند تا با تولید محتوا ها
و همچنین با امکانات و فضاهای مجتمع آشنایی بیشتری پیدا کنید.